משרדי קלירלי

סוקולוב 81, הרצליה.

בתוך הפסאג׳, דלת שלישית משמאל

יש לתאם לפני הגעה